هدایای ویژه هر نمایشگاه

انتخاب هدیه ی تبلیغاتی مناسب و خاص جهت حضور در نمایشگاه دغدغه ایست که اکثر شرکت کنندگان نمایشگاه با آن رو برو هستند. از اینرو شرکت آلند افتخار دارد تا با فرا رسیدن نمایشگاه های پیش رو، برای اولین بار در ایران اقدام به تهیه پکیج های ویژه نمایشگاه های پیش رو نماید. در این پکیج ها هدایای مربوط به نمایشگاه های تا یک الی دو ماه آینده معرفی و به مشتریان عرضه می گردد.

نمایشگاه های پیش رو :

به اشتراک بگذارید